Tận hưởng dịch vụ đẳng cấp tại thiên đường nghỉ dưỡng
Senna Huế

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Chính sách bảo mật thông tin

Mục đích và phạm vi thu thập thông tin:
Khách sạn Senna Hue Hotel không chia sẻ hay trao đổi bất kỳ thông tin cá nhân nào của khách hàng (qua trang chủ www.sennahue.com) cho một bên thứ ba nào khác. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Khi khách hàng liên hệ đăng ký dịch vụ, thông tin cá nhân mà www.sennahue.com thu thập bao gồm: Họ và tên, Địa chỉ, Điện thoại, Email.

Phạm vi sử dụng thông tin:
Thông tin của Khách hàng sẽ không được tiết lộ dưới bất kì hình thức nào. Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được www.sennahue.com sử dụng trong nội bộ công ty và cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây: hỗ trợ khách hàng, cung cấp thông tin liên quan đến dịch vụ, xử lý các đặt phòng hoặc dịch vụ đặt trước theo chính sách của khách sạn và yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi có thể sẽ gửi thông tin sản phẩm, dịch vụ mới, thông tin về các sự kiện sắp tới hoặc thông tin tuyển dụng nếu quý khách đăng kí nhận email thông báo. 
Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin bạn cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của bạn.

Lưu trữ thông tin khách hàng:
www.sennahue.com lưu trữ thông tin thu thập từ quý khách hoặc từ trang web để tạo ra một hồ sơ cá nhân. Chúng tôi không chia sẻ hồ sơ cá nhân của quý khách với các bên thứ ba khác. Chúng tôi bảo lưu quyền tiết lộ thông tin nhận dạng cá nhân của quý khách theo yêu cầu của pháp luật và khi chúng tôi tin tiết lộ đó là cần thiết để bảo vệ quyền của chúng tôi và / hoặc thực hiện theo một thủ tục pháp lý, lệnh của tòa án, hoặc quá trình hợp pháp trên trang web của chúng tôi. Đối với thông tin cá nhân, www.sennahue.com chỉ xóa đi dữ liệu này nếu khách hàng có yêu cầu.
Địa chỉ mail liên hệ: info@sennahue.com

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
Tại www.sennahue.com, việc bảo vệ thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng, bạn được đảm bảo rằng thông tin cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật. www.sennahue.com cam kết không chia sẻ, bán hoặc cho thuê thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người nào khác. www.sennahue.com cam kết chỉ sử dụng các thông tin của bạn vào các trường hợp sau : Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho khách hàng, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại khi cơ quan pháp luật có yêu cầu.
www.sennahue.com hiểu rằng quyền lợi của bạn trong việc bảo vệ thông tin cá nhân cũng chính là trách nhiệm của chúng tôi nên trong bất kỳ trường hợp có thắc mắc, góp ý nào liên quan đến chính sách bảo mật của www.sennahue.com, vui lòng liên hệ:
Số điện thoại: +84 (0)234 3858686 hoặc email: info@sennahue.com